Kvinnor i Nätverk

Senaste

Den 5 Oktober samlades 105 kvinnor för att vara med om en kvinnodag i Uppsala. Församlingen Echurch var vår värdförsamling. Kyrkan var fylld av dukade bord med vita dukar och dekoration i vackra höstfärger. Temat för dagen var ”Arise and Shine” från Jesaja 60:-12. Åsa Foglander inledde och gav oss[…]

Lördagen den 30 januari arrangerades en ekumenisk Kvinnofrukost i Missionskyrkan på Vrångö. En historisk dag eftersom alla kyrkorna på ön var representerade. Målet med frukosten var att mötas och låta sig inspireras för en satsning där alla kvinnor på ön skall bjudas in. Margareta Linde’h berättade om den utmaning hon antagit under[…]

Bästa kvinna ! Vi är redan väl inne i ett nytt år, ett oskrivet blad. Tiden går fort. Vi har redan i församlingen jag tjänar haft vår årliga Konferens med fokus på bön. Tacksam för de dagarna som ger inspiration och inriktning framåt. Oavsett hur ditt år varit, finns det något som aldrig[…]

Kvinnor från vårt närområde kom och fick vara med om en kväll som berörde ande ,kropp och själ. Borden var vackert dukade och en god soppa serverades. Några män tog ansvar i köket och betjänade kvinnorna med glatt humör. Sorlet från samtalen vid bordet steg och gemenskapen var varm. Bland kvinnorna vid borden[…]

Nästa konferenser

Läs mer »

Se på Jesus

Alingsås

Läs mer »

Inta din plats Kvinnodag

Alingsås

Se även

Lyssna

Läs mer »

Strålande

Strålande, Eva Marklund

Lyssna

Läs mer »

Brinnande

Brinnande, Eva Marklund