Kvinnor i Nätverk

Event

Nordisk Kvinnekonferanse 2015

Kjøp billett
  • Datum: 25. oktober 2015
  • Plats: Travparkveien 24, 4636 Kristiansand, Norge
  • Plats: Sørlandshallen

Velkommen til Kvinner i Nettverks Nordiske Kvinnekonferanse 2015,
et arrangement som også vil markere vårt 25 års-jubileum!

Som tema for årets konferanse har vi satt; ”Styrke og verdighet er hennes drakt!” Denne beskrivelsen av en Guds kvinne er tatt fra Ordspråkene 31. Dette er et fantastisk kapittel, og setningen vi har valgt er selve essensen av det denne teksten formidler. Verset løfter fram det Gud har gitt kvinnen i Skapelsen, i forløsningen i Jesus Kristus og i utgytelsen av Den Hellige Ånd i pinsen. Gud Fader som Skaper, Jesus som Frelser og Ånden som Livgiver er samstemte og sier det samme; ”Styrke og verdighet er hennes drakt…”

Sett av disse dagene til å være sammen med oss i Sørlandshallen! Velkommen til fellesskap, feiring, undervisning og tilbedelse i en nådefull og oppmuntrende atmosfære!

Vennlig hilsen
Elin Linde Fagerbakke,
for Kvinner i Nettverk

Talere:
Heidi Baker, Rachel Hickson, Anette Stokke, Wenche Egeland, Torbjørg Oline Nyli, og Elin Linde Fagerbakke

Last ned brosjyre

Kontaktpersoner

[team  id=”5248″ ]

Se bildene fra Nordisk Kvinnekonferanse 2014