Kvinnor i Nätverk

Bangladesh

Kvinnor i Nätverk stödjer 16 ”bibelkvinnor” från Bangladesh. Det är organisationen WPW (Women’s Prayer Work) som driver arbetet.

Annlaug Jonskås Från Telemark har varit missionär i Bangladesh under många år. Hon är nu pensionerad och har flyttat hem till Norge, men missionsivern brinner fortfarande i hennes hjärta.Det är en glädje för oss i Kvinnor i Nätverk att vara med och bidra till det arbete Annlaug står i, ett arbete hon fortfarande för vidare efter den tid hon bodde i landet.

Bibelkvinnor år ett arbete där kvinnor reser till olika platser och förkunnar Guds ord. Dom har ett speciellt fokus på barn. Detta är kvinnor som lever radikalt för Jesus och bringar ljus i mörkret. Att vara med och stödja och uppmuntra dessa kvinnor är ett stort privilegium.

Tyck till