Kvinnor i Nätverk

General

Kvinnofrukost på Vrångö

Lördagen den 30 januari arrangerades en ekumenisk Kvinnofrukost i Missionskyrkan på Vrångö. En historisk dag eftersom alla kyrkorna på ön var representerade. Målet med frukosten var att mötas och låta sig inspireras för en satsning där alla kvinnor på ön skall bjudas in. Margareta Linde’h berättade om den utmaning hon antagit under[…]

Nyhetsbrev Januari 2016

Bästa kvinna ! Vi är redan väl inne i ett nytt år, ett oskrivet blad. Tiden går fort. Vi har redan i församlingen jag tjänar haft vår årliga Konferens med fokus på bön. Tacksam för de dagarna som ger inspiration och inriktning framåt. Oavsett hur ditt år varit, finns det något som aldrig[…]

Kvinnodag i Korskyrkan Alingsås, Inta din plats

Denna kvinnodag var ett samarrangemang mellan Korskyrkan Alingsås och Kvinnor i Nätverk.  Vi startade kl 17 med en god måltid som tillagats av vår duktiga manliga kock Hans Marklund. Underbar gemenskap vid borden som gav en förberedelse för mötet på kvällen. Visionen för denna dag var att mera tydligt lyfta fram Kvinnor[…]

Kvinno Supe’ i Korskyrkan

Kvinnor från vårt närområde kom och fick vara med om en kväll som berörde ande ,kropp och själ. Borden var vackert dukade och en god soppa serverades. Några män tog ansvar i köket och betjänade kvinnorna med glatt humör. Sorlet från samtalen vid bordet steg och gemenskapen var varm. Bland kvinnorna vid borden[…]

Brinnande Hjärtan Kvinnodag i Korskyrkan Alingsås

Det var stor förväntan i luften när vi arrangerade årets första kvinnodag. Vårt tema var brinnande hjärtan. Vi upplevde att helgen skulle vara en inspiration och utmaning att hålla hjärtat brinnande för Jesus. Vi bad att den helige Ande skulle fylla och vederkvicka oss. Vi bad att lovsången skulle föra oss in i[…]