Kvinnor i Nätverk

Indien

Historien bakom kvinnoarbetet i Nord Indinen.

UiOs kvinnoarbete i Nord Indien startade 2005 och bygger på ett profetiskt ord att väckelsen skall komma som en respons på ropet och tårarna från kvinnorna i Nord Indien. Vårt första steg var en liten ledarkonferens för UiO- kvinnor, och sedan har arbetet vuxit sakta men säkert. Från den årliga konferensen i Delhi i februari, har vi sett flera regionala konferenser växa fram. Många nya bönegrupper och nätverksgrupper har blivit etablerade. Vi ser också att små hjälpprojekt startas upp.

Under arbete har vi kommit fram till följande beskrivning av vår vision:

”Att utrusta, träna,tillrättalägga för och förlösa kvinnor in i deras gudagivna gåvor, för att få se gemenskapen bli påverkad och förändrad till en reflektion av Kristus genom Gud kärlek”

Hur ser arbete ut idag

Idag är vi 8 kvinnor som sitter i huvud komitten, och är nu en process att dela oss i 5 geografiska områden i Nord Indien. Varje område skall ha sitt eget ledarskap och sin egen vision för att nå ut till kvinnorna i sitt område. Varje område kan ha en befolkning på mellan 30 till 100 miljoner människor, och har varierande geografiskt storlek.

En del av vår vision är att starta upp kvinnoarbete på andra platser i Sydöst Asien. Hösten 2015 startades ett arbete i Syd Indien som springer fram ur vårt arbete.

Vi som leder arbete i Nord Indien upplever att vi åren som ligger framför skall skall satsa på olika aspekter relaterade till människohandel. I Indien blir upp till en halv miljon barn och upp emot 2 miljoner kvinnor offer för människohandel varje år.Någon av våra kvinnor är knutna till beredskapsgrupper och kan på det sättet ge hopp till kvinnor och barn som blivit offer för människohandel.

Hur är Kvinnor i Nätverk involverade?

KIN stödjer arbetet direkt, och finansierar i stor grad den årliga konferensen

KIN stödjer ett UiO-team i södra Delhi som jobbar i tre olika slumområden där de bland annat driver skolor,förskolor,medicinsk klinik,hjälparbete och husförsamlingar.

KIN står bakom en fadderverksamhet där man kan sponsra en indisk kvinna med 250 kr i månaden

KIN står i samarbete med HillCraft, som är ett fantastisk hjälpprojekt för behövande kvinnor i Himalaya.

Vi behöver din förbön
Be att kvinnor i UiO, och andra organisationer, helhjärtat skall omfatta visionen för arbete bland kvinnor i Nord Indien

Be om beskydd och tillväxt i alla våra små bön och nätverksgrupper här i Nord Indien

Be om öppna dörrar att nå ut till kvinnor som inte känner Jesus

Be att vi skall få vara till inspiration för andra kvinnor i Syd Indien

Be att vi skall få betyda en skillnad när det gäller människohandeln som pågår i Indien och Sydöst Asien.

Ladda ner broschyr her