Kvinnor i Nätverk

Nyheter

Kvinno Supe’ i Korskyrkan

Kvinnor från vårt närområde kom och fick vara med om en kväll som berörde ande ,kropp och själ. Borden var vackert dukade och en god soppa serverades. Några män tog ansvar i köket och betjänade kvinnorna med glatt humör. Sorlet från samtalen vid bordet steg och gemenskapen var varm. Bland kvinnorna vid borden fanns några som nyss kommit till Sverige från olika delar av världen. Någon kristen och någon muslim.

Annika Tingman delade ett vittnesbörd från sitt liv som tog tag i våra hjärtan. Du behöver inte ha allt på plats för att vittna om Jesus var hennes tema. Annikas kärlek och tacksamhet till Jesus berörde oss.Lovsången och tillbedjan tog kvinnorna in i Guds närvaro. Denna kväll satte spår och gav mersmak. Många förstod behovet av att mötas. Bli uppmuntrade och utmanade att älska Jesus och ge Jesus vidare till andra.

Tyck till