Kvinnor i Nätverk

Nyheter

Nyhetsbrev Januari 2016

Bästa kvinna !

Vi är redan väl inne i ett nytt år, ett oskrivet blad. Tiden går fort. Vi har redan i församlingen jag tjänar haft vår årliga Konferens med fokus på bön. Tacksam för de dagarna som ger inspiration och inriktning framåt. Oavsett hur ditt år varit, finns det något som aldrig ändras av årens gång. Sanningar som står fast från tid till tid. Gud är trofast. Omständigheter växlar. Vi upplever seger och nederlag, men Guds nåd och trofasthet är bestående. När vi tänker efter så tog vi oss igenom, vi fick lösningar, mörkret byttes till ljus och sorgen byttes till glädje. En annan grundsanning är att Jesus lever och är densamme. Han var densamme igår, han är det idag och kommer alltid att vara densamme. Jesus kommer alltid att vara centralgestalten. Han blev vår räddning. I Honom är vi välsignade med all himmelens välsignelse. I honom har vi allt vi behöver.

Jesus är för alla tider. Hans frälsning gäller alla. Hans exempel är värt att följa. Hans person är värd att tillbe. Ryktet om honom är värt att sprida. Jesus är för alla. Låt oss detta år ge Jesus till världen!

Eva Marklund/Kvinnor i Nätverk

Tyck till