Kvinnor i Nätverk

Om oss

Kvinnor i Nätverk startade i Norge i början av 90 talet och har under åren utvecklats till en uppskattad och respekterad rörelse i olika kyrkor och församlingar och i samhället i stort.Tusentals kvinnor i hela Norges uttrycker tacksamhet över Kvinner i Nettverks olika konferenser och samlingar där de mött en öppen och kärleksfull atmosfär.

I Maj 2012 landade visionen i Sverige då Kvinnor i Nätverk höll sin första konferens. Under åren har kvinnodagar och konferenser anordnats över hela vårt land i samarbete med olika församlingar. Dessa dagar har kvinnor kommit från olika sammanhang för att mötas. Vi har fått många tack och önskan att fortsätta med vår vision.

Vi upplever ett starkt behov av att skapa mötesplatser, där kvinnor kan känna frihet och bli utrustade. Vi ser framför oss skaror av kvinnor som möter Jesus blir glada och uppfyllda för att sedan återvänder hem till sina vardagsliv.