Kvinnor i Nätverk

Kvinnofrukost på Vrångö

Lördagen den 30 januari arrangerades en ekumenisk Kvinnofrukost i Missionskyrkan på Vrångö. En historisk dag eftersom alla kyrkorna på ön var representerade. Målet med frukosten var att mötas och låta sig inspireras för en satsning där alla kvinnor på ön skall bjudas in. Margareta Linde’h berättade om den utmaning hon antagit under[…]