Kvinnor i Nätverk

Ukraina

Saviours Homes ungdomsläger sommaren 2014

Det var 60 ungdomar som deltog på Saviours Homes sommarläger detta år. Förutom ungdomar hemmahörande i Kiev området deltog också en stor del unga flyktingar från öst Ukraina. Saviours Home har stiftat bekantskap med många ungdomar från öst de sista åren, de söker sig västerut för att få trygghet. De flesta kommer tillsammans med sina familjer men blir ganska snart omhändertagna i humanitära center eftersom de vuxna inte kan försörja dem. Saviours Home har sedan länge haft kontakt med liknande centras, nu ännu mer sedan flyktingströmmen tilltar.

Lora och Valery har tillsammans med sina unga assistenter planerat läger under lång tid. Dersa mål är att alla deltagare skall få känna trygghet, kärlek och tillhörighet i en svår tid, och att de unga skall få en paus från en tuff vardag.

Lora berättar att ungdomarna inte kunde le eller vara glada när dom kom, deras hjärtan var så sårade och nedbrutna på grund av allt det de sett och upplevt. På lägren blev de omslutna av omsorg och uppmärksamhet, dom fick möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser, och hålla på med normala fritidsaktiviteter.

Tillsammans med sina unga medarbetare har Lora och Valery förberett läger med ett rikt innehåll. Dom arbetar med talangutveckling och att ungdomar skall få pröva många olika områden. Grupper som organiserats är matlagning,hygien,engelska,gitarrspelning och dekoration. Tillägg till detta får de utbildning i självförsvar och pröva militär hinderlöpning.

Men mest av allt får dom höra och uppleva att dom är älskade av Herren genom predikan undervisning sång och lek.

Lite nytt från Saviours Home i Kiev

Under en situation som är mer utmanade än vanligt fortsätter Saviours Home sitt arbete.

Denna sommar startade dom ett eget arbete riktat mot barn som flytt från dom krigsdrabbade städerna i Östra Ukraina. Några av barnen har kommit bort från sina föräldrar under olika omständigheter, dom är traumatiserade och behöver speciell uppmärksamhet. Några av dessa människor kom med på sommarlägret och fick ta emot Gud kärlek och fick nya vänner. De upplevde det som en rehabilitering. Saviours Home ökar sitt fokus på denna grupp av barn under denna hösten och vintern. På utomhusmöten i parker och områden som ligger avsides i Kiev vittnar dom om Jesus och inbjuder människor till gemenskap.I September startades grupper för mödrar till funktionshindrade barn. Dom behöver speciell omsorg eftersom staten inte har resurser till sociala projekt. Saviours Home har en egen psykolog som för samtal med dessa unga mödrar. Det planläggs en Internett sida vars mål är att samla och stödja dessa familjer. Arbetet i kriscentret fortsätter och dom har nyss startat en bibelskola för barn.

Ungdomarna som aktivt är med i arbetet har alla varit med Lora och Valery till Norge och besökt kvinnokonferensen. Två av dessa unga killarna som varit här blir i November ordinerade till diakoner i församlingen.

Saviours Home har tagit hand om 4 föräldralösa barn i höst, och förväntar att antalet ensamma minderåriga flyktingbarn skall öka. Dessa barn har varken hem,mat eller kläder och bor i källare. Barnhem för barn från öst börjar att bli organiserade. Saviours Home ber Gud visa dem hur de kan tjäna dessa barn.

Arbete med söndagsgudstjänsterna fortsätter, detsamma gör barnens bibelskola och ungdomsgemenskapen som heter skola för tjänare. Dom fortsätter att betjäna barnen med serebral parese och autism

Saviours Home tackar för Kvinnor i Nätverks omsorg, kärlek och stöd. De ber att få stöd i bön och att Gud styrker dem